temp
temp
temp
temp
temp
temp

یکی از شاخص ترین نشانه های رشد و شکوفایی صنایع مختلف در جهان داشتن و به خدمت گرفتن نیروهای متخصص،ماهر و همچنین بکارگیری تجربیات و تجهیزات به روز می باشد.ویژگی طراحی و بهره برداری از منابع موجود و نیز استفاده از تجهیزات مدرن یکی دیگر از خصایص تولید محسوب می شود.شرکت مهندسی صنعتی آذرفنون آسیا در راستای سازندگی و براساس اصول علمی و مهندسی و بااستفاده از سخت افزارها و ماشین آلات پیشرفته و پرسنلی مجرب در تولید،ساخت،اجرا جهت تامین،تولید،ساخت،نصب،تجهیز و اجرای سازه های فلزی و بتنی فعالیت خود را متمرکز نموده و امید دارد تا رضایت کارفرمایان خود را به بهترین حالت ممکن جلب نماید و در راستای کشور عزیز ایران براساس استانداردها و اصول علمی مهندسی گام بردارد .